over

Iedereen vertelt verhalen óver vluchtelingen. Maar wie luistert er eigenlijk naar de verhalen ván vluchtelingen? Wij vonden dat het hoog tijd was om dat te doen. Drie achtereenvolgende jaren reisden we naar Libanon en Jordanië om Syrische vluchtelingen te ontmoeten en hun verhalen op te tekenen.

Al meteen tijdens ons eerste bezoek - in 2013 – werden we geraakt door wat we aantroffen. De ongelooflijke veerkracht die we voelden kwam als een verrassing. Het gevoel dat de écht belangrijke dingen in het leven - zoals liefde, hoop en vertrouwen – nog volop aanwezig bleken. Terwijl we nu juist hadden verwacht dat die als eerste gesneuveld zouden zijn.

Onze ervaringen met vluchtelingen bleken heel anders dan de beelden en berichten die we dagelijks voorgeschoteld krijgen in de media. In de kranten lezen we over angstige, zielige mensen. Op tv zien we eindeloze stromen vluchtelingen, ontredderd en hulpeloos.

En hoewel die beelden ongetwijfeld een deel van de werkelijkheid laten zien, misten wij een ander deel. Want ‘Anything out of nothing' is vooral een boek over kracht, waardigheid en zelfredzaamheid. Niet vrolijk, maar wel ongelooflijk optimistisch. Een verhaal over het ongekende vermogen van mensen om er iets van te maken, ook als de wereld om je heen volledig instort.

'Anything out of nothing' is géén manifest. De verhalen gaan over mensen, niet over politiek. Geen goed of fout, geen voor of tegen. Geen oordeel.

Het gewaagde ontwerp laat de lezer op subtiele wijze iets van de verwarring voelen die het leven van een vluchteling kenmerkt, want het hele boek is achterstevoren in elkaar gezet. Alles dat vertrouwd leek, is niet meer. De lezer moet zelf op zoek naar houvast in een nieuwe, onbekende werkelijkheid. Verder: Nederlands kunstdrukwerk, elk exemplaar met de hand afgewerkt door de boekbinder, en Engelse tekst.

Thijs Heslenfeld (fotografie) en Rinke Verkerk (tekst)